Β’ & Γ Δημοτικού

Συνάντηση 1η (19-09-2020) Μάθημα : Ο Τίμιος Σταυρός «ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΣΙΖΙΟΣ» Ο «αίθουσά» μας …ο γυναικωνίτης του Ιερού Ναού διαμορφώθηκε φέτος ως «Κρυφό Σχολειό».. κάτι που ξετρέλανε τους μικρούς μαθητές και τους έκανε να νοιώσουν το χώρο ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ