Γεώργιος Ξ. Οικονόμου. Ο συνεργάτης του Πατρός Γερβασίου Παρασκεύοπουλου.

Ο αφανής και καλός αγωνιστής Γεώργιος Οικονόμου πού γεννήθηκε σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό των Καλαβρύτων από το 1954 υπήρξε διακεκριμένο μέλος τής Α.Σ.Π., τής όποιας υπήρξε και μέλος του Διοικ. Συμβουλίου (1969-1993). Παρότι εφήρμοσε εις την ζωήν του το ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ