Βάπτιση Ενηλίκου - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Βάπτιση Ενηλίκου

Πληροφόρηση > Ιερό Μυστήριο Βαπτίσεως > Δικαιολογητικά
  1. Σχετική δίγλωσση (στα ελληνικά και αγγλικά) Αίτηση, με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του αιτουμένου τη Βάπτιση, υπογεγραμμένη από αυτόν.
  2. Εάν ο/η αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η, θα υπογράφουν οι γονείς ή οι σύμφωνα με τον νόμο κηδεμόνες σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  3. Αν από το Διαβατήριο ή από άλλα επίσημα έγγραφα δεν αποδεικνύονται απολύτως τα απαιτούμενα στοιχεία χρειάζεται προσαγωγή Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού