Χηρεία - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Χηρεία

Πληροφόρηση > Ιερό Μυστήριο Γάμου
Για τις περιπτώσεις όσων πρόκειται να έλθουν σε Δεύτερο (Β΄) η Τρίτο (Γ΄) Γάμο εκ χηρείας, εκτός από την επικυρωμένη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, από την οποία πιστοποιείται η χηρεία, θα επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό της Ληξιαρχικής Πράξης του τελεσθέντος Γάμου.

β) Η ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση εξαφανίσεως, το έτερο μέλος μπορεί να συνέλθει σε Γάμο μετά την παρέλευση 4 ετών από της εξαφανίσεως.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού