Πιστοποϊητικό Αγαμίας - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πιστοποϊητικό Αγαμίας

Πληροφόρηση > Ιερό Μυστήριο Γάμου
Το Πιστοποιητικό Aγαμίας (και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) εκδίδονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου. Αποδεικνύει, ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η καθώς και ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον μέλλοντα/ουσα σύζυγο. Εκδίδεται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους από την Ενορία όπου διαμένει τα τελευταία 3 χρόνια. Εάν ο/η μελλόνυμφος δεν γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Ενορία για διάστημα κάτω των 3 ετών, αυτός/η θα προσκομίζει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την Ενορία της καταγωγής του/της.
Το άσχετον της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας και δύνανται να είναι δύο συγγενείς η, ελλείψει τούτων, δύο οικογενειακοί φίλοι, οι οποίοι βεβαιούν την αγαμία.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται:
  1. Φυσική παρουσία των μελλονύμφων και των μαρτύρων με τις ταυτότητες τους στον Ιερό Ναό.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως του/της μελλονύμφου.
  3. Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως, και αυτό για να αποφευχθεί η περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επειδή στο εξωτερικό δεν βαθμολογούν (Α-Β-Γ) τους Γάμους, εάν προσκομισθεί διαζύγιο εξωτερικού, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του μελλονύμφου περί του Βαθμού του επικειμένου Γάμου του. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης (Apostille).
Στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας η έννοια «Άγαμος» πρέπει να προσδιορίζει και το βαθμό του Γάμου στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι μελλόνυμφοι. Στην Υπεύθυνη Δήλωση οι μελλόνυμφοι υποβάλλουν συγκεκριμένο κείμενο (του οποίου υπάρχει έτοιμη φόρμα στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού