Δικαιολογητικά Άδειας Γάμου - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δικαιολογητικά Άδειας Γάμου

Πληροφόρηση > Ιερό Μυστήριο Γάμου
1. Πιστοποιητικό Αγαμίας.
2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.
Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3 μήνες η μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).
3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.
Για την έκδοση Παραβόλου οι μελλόνυμφοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού